Pojemniki na odpady

Mycie pojemników

Usługa Mycia pojemników na odpady
– oferta dla służb technicznych oraz gmin

Ekologia:
  • zamknięty obieg wody użytkowej, z zastosowaniem tzw. recyklingu,
  • woda jest odsysana z mytych pojemników bezpośrednio do modułu zbiorników, celem ponownego użycia,
  • stosowane środki myjące oraz zapachowe są nieszkodliwe dla środowiska.

PHP_SELF => /mycie-pojemnikow.php